patvirtinti naujieji centro įstatai

Gruodžio 3 d. Kauno miesto 22-asis notaro biuras oficialiai patvirtino naujuosius Pagynės bendruomenės centro įstatus, kurie pakeis iki šiol galiojusius, dar 2008 m. priimtus, senuosius įstatus.


Esminis pokytis, kurį į bendruomenę įneša naujasis dokumentas - valdymo formos pasikeitimas. Pagrindiniu bendruomenės valdymu organu tampa naujai išrinkta centro taryba, kurią sudaro 9 tarybos nariai. Tarybos veiklai vadovaus iš tarybos narių tarpo išrinktas Pagynės bendruomenės centro tarybos pirmininkas Paulius Žiūkas. Tarybos pirmininko ir kitų tarybos narių kadencija truks iki 2022 m.


Pagal naujuosius įstatus išrinkti ir nauji revizijos komisijos nariai - Petrutė Grudzinskienė, Staselė Gackienė ir Albertas Sutkus. Komisija bus atsakinga už centro finansinę kontrolę bei ruoš metinę finansinę ataskaitą.