seniūnaičių rinkimai 2019

Lapkričio 28 d. Pagynėje įvyko pakartotiniai seniūnaičių rinkimai. Naujai 4 metų kadencijai išrinkti Andrius Golubovas ir Tomas Rozenbergas atitinkamai vadovaus šiaurinei ir pietinei Pagynės seniūnaitijai.


Į seniūnaičių rinkimus susirinko kaip niekad daug pagyniečių, kurie vienbalsiai išrinko savo kandidatus. Pasibaigus balsavimui, žmonės dar kurį laiką karštai diskutavo su Babtų seniūnijos seniūnu Jonu Praškevičiumi apie susikaupusias kaimo problemas.


Primename, kad anksčiau vykę Pagynės seniūnaičių rinkimai buvo anuliuoti dėl procedūrinių pažeidimų.